หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaaDBสรยะใหความเชอมน

'สุริยะ'ให้ความเชื่อมั่นชาวไร่อ้อยทุกปัญหามีทางออก ยืนยันรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยดีขึ้น

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยืนยันรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ดูแลในเรื่องของราคาอ้อยอย่างใกล้ชิด

    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะสมาคมชาวไร่อ้อย จาก 36 สมาคม 4 องค์กร ประกอบด้วย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวน 50 คน ที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมกับขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือใน 4 เรื่องหลัก คือ 1. สถานการณ์อ้อยในฤดูกาลผลิต ปี 62/63   ที่คาดว่าจะตกต่ำ 2. การขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย 3. ข้อกังวลในการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 4. การขอสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร

      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ติดตามสถานการฺณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศมากน้อยเพียงใด พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือดูแลปัญหาราคาอ้อยที่ต่ำกว่าต้นทุนผลิต สำหรับประเด็นการขอผ่อนปรนแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย มอบหมายให้ สอน. ประสานกับกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ส่วนกรณีปัญหาอ้อยไฟไหม้ ขอให้เกษตรกรร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาในการดำเนินการให้นำมาหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป ด้านการขอสนับสนุนสินเชื่อจากภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรนั้น ขอให้เร่งรัดการปล่อยสินเชื่อตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรโดยเร็ว และได้มอบหมายให้ สอน. หารือกับ ธกส. ให้ทำความเข้าใจกับ ธกส. ในทุกพื้นที่แล้ว

      “ผมเชื่อว่าทุกปัญหาจะมีทางออก หากพวกเราร่วมมือกัน”นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวปิดท้าย

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!