หมวดหมู่: ข่าวสังคม

EXIM BANK รวมงาน Myanmar Insight 1

EXIM BANK ร่วมสนับสนุนจัดสัมมนา Myanmar Insight 2019 ส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา

       นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ถ่ายภาพร่วมกับนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ (ขวา) เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และ ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ (กลาง) อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลก (WTO) และอดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในงานสัมมนา Myanmar Insight 2019 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา โดยการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง EXIM BANK เพื่อให้ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ นโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของเมียนมาในการส่งเสริมการค้าการลงทุนจากต่างประเทศ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

aom454

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!